Råd och regler för slamtömning

För att vi ska kunna göra ett bra och effektivt arbete när vi slamtömmer din brunn behöver vi hjälp med att förebereda platsen runt om din slambrunn. Genom att hjälpa oss desto bättre arbete kan vi göra. Du kan du också slippa onödiga avgifter ifall vi inte kan utföra vårt jobb.

 
Att tänka på innan vi kommer
  • Är slambrunnen lättillgänglig?
  • Är slambrunnen markerad och fri från buskage och annan växtlighet runt om?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runtom och till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera nära slambrunnen? Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter betalar du för en tilläggstjänst, läs mer här om hur du kan anpassa din anläggning.
Håll vägen fri

För att vi ska kunna komma fram och tömma din slambrunn måste körytan (alltså vägen inräknat en hinderfri halvmeter på båda sidor) vara minst 3,5 meter bred, tåla slambilens tyngd och självklart vara trafiksäker. Det är viktigt att körytan är fri från gräs, grenar och annan växtlighet som kan hindra bilens framkomlighet. Slambilen kräver också en fri höjd på minst fyra meter och det ska finnas plats för bilen att vända på.

Tänk även på att ytan där slangen dras, mellan bilen och brunnen, ska vara fri från hinder som  exempelvis staket, murar och planteringar. Det är både för vår och din skull då slangen rör sig under sugningsarbetet. 

Att tänka på med brunnslock

Brunnslocket måste kunna öppnas utan hinder – klipp ner växtlighet minst en meter runt om det. Om locket ­väger mer än 25 kg måste det bytas ut mot ett i plast eller så måste du själv se till att locket är flyttat när vi kommer för att tömma. Ditt brunnslock ska vara tydligt markerat så att vår personal enkelt kan hitta det. 

Undvik bomkörningsavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig kan vi tvingas att lämna platsen utan utfört arbete och du kommer dessvärre att få betala en bomkörningsavgift. För dig som har ett minireningsverk krävs även en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar på anläggningen. Om det saknas och är skäl till att vi inte kan utföra vårt arbete debiteras du en bomkörningsavgift.

Ska du bygga nytt?

Tänk på att slamtömningsbilen ska kunna komma intill slambrunnen. Avståndet mellan brunnen och en godkänd transportväg får inte vara längre än 10 meter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör platsen inte vara skymd av exempelvis ett backkrön  eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska även slambrunnens lock vara i plast.

Tilläggstjänst för mer än 10 meter slangdragning

Slambilen ska kunna parkera så att det är max 10 meter mellan slambilen och brunnen. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall. 

Vanliga frågor och svar om tilläggstjänsten för slangdragning

Mer än 10 meter slang? Det här kan du göra!

Här har vi samlat tips på hur du kan anpassa din anläggning och därmed undvika att behöva betala för tilläggstjänsten. 

Slamavisering som vykort

När det börjar bli dags för slamtömning skickar vi ut ett vykort till dig med vilken vecka vi kommer och tömmer. Håll utkik i brevlådan!

""

Turlista för slamtömning

När kommer vi och tömmer din slambrunn? Under hela året tömmer vi slambrunnar efter en schemalagd turlista. Slutna tankar töms däremot på beställning.