Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Slamtömning

För att vi ska kunna göra ett bra och effektivt arbete när vi slamtömmer din brunn behöver vi hjälp med att förebereda platsen runt om din slambrunn. Genom att hjälpa oss desto bättre arbete kan vi göra. Du kan du också slippa onödiga avgifter ifall vi inte kan utföra vårt jobb.

 
Att tänka på innan vi kommer
  • Är slambrunnen lättillgänglig?
  • Är slambrunnen markerad och fri från buskage och annan växtlighet runt om?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runtom och till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera nära slambrunnen?
Håll vägen fri

För att vi ska kunna komma fram och tömma din slambrunn måste körytan (alltså vägen inräknat en hinderfri halvmeter på båda sidor) vara minst 3,5 meter bred, tåla slambilens tyngd och självklart vara trafiksäker. Det är viktigt att körytan är fri från gräs, grenar och annan växtlighet som kan hindra bilens framkomlighet. Slambilen kräver också en fri höjd på minst fyra meter och det ska finnas plats för bilen att vända på.

Tänk även på att ytan där slangen dras, mellan bilen och brunnen, ska vara fri från hinder som  exempelvis staket, murar och planteringar. Det är både för vår och din skull då slangen rör sig under sugningsarbetet.

Att tänka på med brunnslock

Brunnslocket ska vara markerat på ett lämpligt sätt innan vi kommer. Det är mindre viktigt hur, bara så att personen som tömmer din brunn ska se vart slambrunnen är. Den som utför tömningen ska också utan hinder kunna öppna locket. Det ska vara röjt och klippt minst en meter runt om brunnen och kunna öppnas med verktyg som  normalt medförs vid en slamtömning. Brunnslocket får väga max 20 kg annars måste det bytas ut mot ett lock i plast. 

Bomavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig kan vi tvingas att lämna platsen utan utfört arbete och du kommer dessvärre att få betala en bomavgift. För dig som har ett minireningsverk krävs även en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar på anläggningen. Om detta saknas och är skäl för att vi inte kan utföra vårt arbete åläggs du också en bomavgift.

Ska du bygga nytt?

Tänk på att slamtömningsbilen ska kunna komma intill slambrunnen. Avståndet mellan brunnen och en godkänd transportväg får inte vara längre än 10 meter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör platsen inte vara skymd av exempelvis ett backkrön  eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska även slambrunnens lock vara i plast.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

Häll inte fett i avloppet

Stek- och frityrfett ska inte hällas i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.