Priser för slamtömning

Om du har villa eller fritidshus och är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd inför tömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

Priser för slamavskiljare

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

Tömning sker under aviserad tömningsvecka.

Volym  
<1 m3 771 kr
1-2 m3 947 kr
2-3 m3 1 230 kr
3-4 m3 1 390 kr
4-5 m3 1 746 kr
5-6 m3 1 906 kr
6-7 m3 2 329 kr
7-8 m3 2 489 kr
8-9 m3 2 649 kr
Avgift i kr per m3 > 9 m3 304 kr
     

Priser för minireningsverk

Tömning sker under aviserad tömningsvecka. Tömningsinstruktion för minireningsverk ska finnas väl synlig vid anläggningen. 

Minireningsverk <3 m3 1 232 kr
Tillägg per påbörjad mbehållarvolym över 3 m3 255 kr
   

 

Priser för sluten tank 

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Beställning görs senast kl 15.00 dagen innan. 

 

Volym  
<1 m3 947 kr
1-2 m3 1 123 kr
2-3 m3 1 389 kr
3-4 m3 1 549 kr
4-5 m3 1 905 kr
5-6 m3 2 064 kr
6-7 m3 2 488 kr
7-8 m3 2 648 kr
8-9 m3 2 808 kr
   


Priser för bajamaja

Tömning bajamaja 3 600 kr/st
   

 

 

Priser för fosforfälla

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla <500 kg*

1 579 kr

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla >500 kg*

1 789 kr

Hämtning i lösvikt < 3 kubik

2 556 kr

Avgift per styck för efterföljande säck från samma anläggning

526 kr
   

 *Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil

 

Tilläggstjänst för slamtömning

I den ordinarie tjänsten ingår 0-10 dragmeter

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall. 

1 tillägg 350 kr
   

 

Dragmeter Tillägg per tömning
10–20 1 tillägg
20–30 2 tillägg
30–40 4 tillägg
40–50* 6 tillägg
Mer än 50* 10 tillägg
   
Lock som väger mer än 25 kg* 1 tillägg
   

*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen

Bomkörnings- och akuttömningsavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig och vi tvingas lämna platsen utan att ha kunnat utföra slamtömningen kan du komma att faktureras en bomkörningsavgift. För att undvika avgiften, se till att förbereda runt om din slambrunn samt vägen fram till den. Läs våra råd och regler för slamtömning.

Bomkörningsavgift 622 kr

Akuttömning dagtid 4,5

1 174 kr

4 Används även för ordinarie tur för område om beställning kommer in efter 15.00 vardagen före ordinarie tur för området. Tömning utförs inom 2 arbetsdagar.

5 Gäller inte hämtningsområde 3 (Ringsö)

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2023.

Man i arbetskläder tömmer slambrunn

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50