Priser för slamtömning 2017

 

 Storlek1 m32 m33 m34 m35 m3
Slamavskiljare, enskilda brunnar och minireningsverk 732 kr 899 kr 1 169 kr 1 321 kr 1 659 kr
Slutna tankar 899 kr 1 067 kr 1 320 kr 1 472 kr 1 810 kr
           
  Storlek6 m37 m3 8 m39 m3  
Slamavskiljare, enskilda brunnar och minireningsverk 1 811 kr 2 213 kr 2 365 kr 2 517 kr  
Slutna tankar 1 962 kr 2 364 kr 2 516 kr 2 668 kr  
           

 

Tömning av slamavskiljare, enskilda brunnar och slutna tankar >9 kbm 289 kr/kbm
     

 

Tömning bajamaja 1 543 kr

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla.
Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil

1 600 kr/st

Hämtning av löst filtermaterial från fosforfälla

2 430 kr
   

 

Tilläggsavgifter för tömning av slam i område 1 och 2

Ordinarie avgift tillkommer.

Slanglängder 10 – 30 meter. Avgift per påbörjat 5 meters intervall, debiteras 75 kr/intervall
Slanglängd över 30 meter. Minst en timma debiteras. 1 115 kr /tim

Budning inom ordinarie tur för området. Tömning sker inom 5 arbetsdagar från beställning.

151 kr
Budningsavgift för annan dag än ordinarie tur för området. Tömning sker inom två arbetsdagar.  1 115 kr
Bomkörning. När förhållandena är sådana att tömning inte kan utföras 589 kr
Om extra arbete måste utföras där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt. Avgift per timme på plats debiteras. 1 115 kr /tim

Tillägg för återfyllning med vatten av minireningsverk 

560 kr
   
""

Slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50