Till sidans huvudinnehåll

Priser för dig som har slamtömning

Om du har villa eller fritidshus och är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd inför tömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

Priser för slamavskiljare

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

Tömning sker under aviserad tömningsvecka.

Tillägg för budning vid tömning på områdets ordinarie dag 134 kr
Volym  
<1 m3 818 kr
1-2 m3 1004 kr
2-3 m3 1 305 kr
3-4 m3 1 475 kr
4-5 m3 1 852 kr
5-6 m3 2 022 kr
6-7 m3 2 471 kr
7-8 m3 2 641 kr
8-9 m3 2 810 kr
Avgift i kr per m3 > 9 m3 323 kr

Priser för minireningsverk

Tömning sker under aviserad tömningsvecka. Tömningsinstruktion för minireningsverk ska finnas väl synlig vid anläggningen. 

Minireningsverk <3 m3 1 307 kr
Tillägg per påbörjad mbehållarvolym över 3 m3 263 kr

 

Priser för sluten tank 

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Beställning görs senast kl 15.00 dagen innan. 

 

Volym  
<1 m3 1 004 kr
1-2 m3 1 192 kr
2-3 m3 1 473 kr
3-4 m3 1 644 kr
4-5 m3 2 021 kr
5-6 m3 2 190 kr
6-7 m3 2 640 kr
7-8 m3 2 809 kr
8-9 m3 2 979 kr


Priser för bajamaja

Tömning bajamaja 3 819 kr/st

 

 

Priser för fosforfälla

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla <500 kg*

1 579 kr

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla >500 kg*

1 789 kr

Hämtning i lösvikt < 3 kubik

2 556 kr

Avgift per styck för efterföljande säck från samma anläggning

526 kr

 *Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil

 

Tilläggstjänst för slamtömning

I den ordinarie tjänsten ingår 0-10 dragmeter

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall. 

1 tillägg 363 kr

 

Dragmeter Tillägg per tömning
10–20 1 tillägg
20–30 2 tillägg
30–40 4 tillägg
40–50* 6 tillägg
Mer än 50* 10 tillägg
Lock som väger mer än 25 kg* 1 tillägg

* Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen

Färjetillägg för tömning på Ringsö** 425 kr

** Avgiften tillkommer per aviserad och budad tömning på ordinarie kärltömningsvecka.

Bomkörnings- och akuttömningsavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig och vi tvingas lämna platsen utan att ha kunnat utföra slamtömningen kan du komma att faktureras en bomkörningsavgift. För att undvika avgiften, se till att förbereda runt om din slambrunn samt vägen fram till den. Läs våra råd och regler för slamtömning.

Bomkörningsavgift 641 kr

Akuttömning dagtid* **

1 209 kr

Färjetillägg för akut tömning på Ringsö***

15 031 kr

* Används även för ordinarie tur för område om beställning kommer in efter 15.00 vardagen före ordinarie tur för området. Tömning utförs inom 2 arbetsdagar.
** Gäller inte hämtningsområde 3 (Ringsö).
*** Färjetillägget avser framkörningsavgiften för färjan.

Ladda ner Avfallstaxan

avfallstaxa-for-strangnas-kommun-2024.pdf
Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Kundservicemedarbetare

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50