Till sidans huvudinnehåll

Priser för dig som har latrin

Här kan du se de priserna för latrinhämtning. På tömningsveckan ska kärlet vara placerat vid farbar väg på överenskommen eller anvisad plats med etikett fäst på sidan av tunnan och locket påsatt.

Hämtning av latrin

Budad hämtning på ordinarie budningsvecka. Beställning ska göras senast 15.00 sista arbetsdagen veckan innan.

Avgift i kr Pris
Hämtningsavgift per gång 294 kr
Behandlingsavgift per tunna 163 kr

 

Övriga avgifter Pris
Bomkörning* 294 kr
Tillägg akutbudning** 563 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt innehåll 400 kr

* Tas ut när beställning är gjord men ingen tunna hittas på överenskommen eller anvisad plats.
** Hämtning utförs inom 5 arbetsdagar.

Latrinhämtning

Latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.

Kundservicemedarbetare

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.