Välkommen till Kvitten Återvinningscentral

Här kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Tänk på att inte lasta mer än du orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen, och att allt material ska sorteras synligt i containrarna och inte förpackat i säckar. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering.

Hitta hit
""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.