Trängsel under helgdagar – besök oss under veckodagarna om du har möjlighet

Med den ökade smittspridningen av Covid-19 i samhället är det nu extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt. För att minska trängseln vid återvinningscentralerna har vi under helgerna trafikvakter som reglerar flödet in till anläggningarna. Köer kan uppstå. Vi vill be dig som har möjlighet att besöka oss under veckodagarna istället för att minska risken för trängsel. Tack för visad hänsyn om dig och dina medmänniskor!

Välkommen till Kvitten Återvinningscentral

Här kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, bygg- och rivavfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Tänk på att:

  • Allt material ska sorteras synligt i containrarna
  • Säckar med avfall ska du tömma och sortera materialet i de olika containrarna
  • Lasta inte mer än du själv orkar lyfta, vår personal följer Arbetsmiljöverkets regelverk och har inte möjlighet att hjälpa dig med tunga lyft eller avlastning. 
  • Under vardagar kan du skänka användbara saker till återbruk i vår ReTuna-container
  • Inga tunga fordon får tas in på området om du är privatperson. Du kan alltså inte besöka oss med en lastbil, traktor eller annat fordon som väger över 3,5 ton. I sådana fall måste du väga in på företagsvågen som företagare. 

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering. 

Miljöboden – lämna farligt avfall

I miljöboden och lämna allt ditt farliga avfall. Kemikalier, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera.

I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall. Alltså förpackningar som du som privatperson kan köpa i detaljhandeln, max 20 kg/förpackning. Du kan lämna in som mest 50 kg totalt per person och tillfälle. Större förpackningar och större mängder kan du lämna in mot en kostnad. 

Ska du slänga asbest?

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot asbest på våra återvinningscentraler, utan hänvisar dig till Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna. Asbest ska vara inpackat i plast när du lämnar in det. 

Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Vit container.

Beställ veckocontainer

Behöver du bli av med en stor mängd avfall? Beställ en container av oss.

Svart sopsäck

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

Rosa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

ReTuna-container på Kvitten

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?