Välkommen till Kvitten Återvinningscentral

Här kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Tänk på att:

  • Allt material ska sorteras synligt i containrarna
  • Om du har en säck med avfall ska du tömma den och sortera materialet i rätt container
  • Lasta inte mer än du själv orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen
  • Under vardagar kan du skänka användbara saker till återbruk i vår ReTuna-container

 

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering. Välkommen!

Hitta hit

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.