Välkommen till Kvitten Återvinningscentral

Här kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Tänk på att:

  • Allt material ska sorteras synligt i containrarna
  • Säckar med avfall ska du tömma och sortera materialet i de olika containrarna
  • Lasta inte mer än du själv orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen
  • Under vardagar kan du skänka användbara saker till återbruk i vår ReTuna-container

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering. 

Miljöboden – lämna farligt avfall

I miljöboden och lämna allt ditt farliga avfall. Elektronik, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera.

I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall. Alltså förpackningar som du som privatperson kan köpa i detaljhandeln, max 20 kg/förpackning. Du kan lämna in som mest 50 kg totalt per person och tillfälle. Större förpackningar och större mängder kan du lämna in mot en kostnad. 

Hitta hit

Ska du slänga asbest?

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot asbest på våra återvinningscentraler, utan hänvisar dig till Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna. Asbest ska vara inpackat i plast när du lämnar in det. 

""

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

""

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.