Till sidans huvudinnehåll
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Vi rätar ut frågetecken kring mikroproduktion

Intresset för att producera sin egen el är stort och fortsätter att växa stadigt. Många vill installera solceller för att investera i det egna boendet och samtidigt göra en insats för miljön. När du blir din egen elproducent kan du både minska dina elkostnader och bidra till ett hållbart samhälle. Om du får ett överskott av din elproduktion så köper vi den gärna! Här rätar vi ut frågetecken kring fyra frågor som ofta dyker upp.

Vad gör en mikroproducent? 

En mikroproducent är någon som själv producerar förnybar el i liten skala, exempelvis genom solceller på taket eller tomten.

Vad är det som är bra med solel?

El som är producerat genom solceller är bra både för dig som privatperson och även för miljön. Elproduktionen via solceller är helt koldioxidfri och är därför ett bra val för dig som vill leva mer hållbart. Du minskar samtidigt ditt behov av att köpa el och blir därför mindre beroende av elprisets svängningar. När du producerar mer el än du själv behöver i hemmet så kan du sälja din överskottsel till oss med ett tryggt och långsiktigt ersättningsupplägg. 

Hur funkar det med mikroproduktion?

En solcellsanläggning består av solceller. Den monteras på ditt hus eller garage. När solen skiner omvandlas solens strålar till el av solcellerna. För att du ska kunna använda elen behöver den omvandlas från likström till växelström, något som görs med hjälp av en växelriktare är sammankopplad med solcellssystemet och ditt hus elsystem. Ungefär 10-15 procent av den inkommande solenergin omvandlas till elektricitet. Placering, skuggning, lutning samt takets riktning och lutning mot solen påverkar hur mycket din solcellsanläggning kan producera. 

Hur gör man för att bli mikroproducent?

Först måste du ansluta din solcellsanläggning till elnätet. För att göra det behöver du kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Ditt abonnemang bekräftar då att din anläggning är godkänd och uppfyller regler och krav för mikroproduktion. 

Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Bli mikroproducent och sälj din överskottsel till oss

Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Bild på tecknad sol på en äng

Solenergi, solkraft och solel

SOLENERGI - Det är den energi som kommer från solens ljus.

SOLKRAFT -  Skapas genom att vi tar hand om energin som finns i solens ljus och omvandlar den till el.

SOLEL - Den el som produceras i ett solkraftverk kallar vi för solel. Välj till solkraft i ditt elavtal så får du förnybar och närproducerad solel från lokala sollcellsparker.

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.