Till sidans huvudinnehåll
Två stycken mikroskop

Vatten, vårt viktigaste livsmedel

Att arbeta med vatten och avlopp är ett kretsloppsarbete. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det igen efter att vi använt och renat det. Men innan det sker noggranna kvalitetskontroller i flera led.

Dricksvattnet i Strängnäs kommer från Norsborgs vattenverk som försörjer cirka 35 000 personer i kommunen. Dricksvattnet levereras från vattenverket via en 3,5 mil lång ledning som delvis går under Mälaren. Skulle något hända med vattnet från Norsborg så finns en vattentäkt i kommunen där vi kan producera reservvatten.

”Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och kravet på renhet är väldigt högt. Provtagningen går helt enkelt till så att vi tar vattenprover från fasta och tillfälliga provtagningspunkter hos användare och analyserar dem.”

Råvattnet som dricksvattnet produceras av kommer från Mälaren och tas på mellan fem och trettiofem meters djup. Det silas genom ett finmaskigt nät som fångar upp vattenväxter och andra grövre föremål och pumpas därefter upp till vattenverket. Där går det igenom alla reningssteg för att kunna distribueras ut i kranarna. Det ställs höga krav på reningen när dricksvatten produceras. Förutom de provtagningar och analyser som sker på vattenverket och ledningsnätet testas det utgående dricksvattnet också i laboratoriet på både mikrobiologisk och kemisk renhet. Maria Hakala, chef på vårt laboratorium i Eskilstuna, berättar hur det går till.

– Kommunalt dricksvatten är klassat som ett livsmedel och kravet på renhet är väldigt högt. Provtagningen går helt enkelt till så att vi tar vattenprover från fasta och tillfälliga provtagningspunkter hos användare och analyserar dem. Det sker rutinmässigt och styrs av ett program för regelbundna undersökningar.

Skulle det visa sig att någon bakterienivå är för hög måste det utfärdas en kokningsrekommendation. Det innebär att man uppmanas att koka vattnet innan förtäring. Under en kokningsrekommendation inleds ett intensivt arbete med att lokalisera vad som orsakat bakterierna. Det är inte alltid man hittar svaret trots ett stort sökarbete.

– Det viktigaste är ändå att få vattnet rent igen. Det görs genom spolning av ledningarna och ibland kan också klormängden i vattnet behöva ökas. Medan dessa insatser pågår tas mängder med prover. Det är först när vi har två på varandra efterföljande godkända prov som dricksvattnet är godkänt igen. Eftersom vissa prover också skickas till andra labb så kan det ta lite tid, berättar Maria. 

Bakterier

Det utgående dricksvattnet kontrolleras regelbundet på både mikrobiologisk och kemisk renhet i laboratoriet.

En flaska med vattenprover

Laboratoriet analyserar också vatten från egna brunnar.

Som nämnt är kvalitetskraven väldigt höga när man producerar kommunalt dricksvatten, men vad gäller då om man har en egen brunn? Då är man faktiskt helt ansvarig själv för att hålla koll på sitt vatten. Det är dock stora skillnader i bakterieacceptans för kommunalt- och eget brunnsvatten. Maria förklarar varför det är så.

– Det beror bland annat på att det kommunala vattnet når många fler invånare på kort tid samt att till exempel sjukhus och kommersiella fastigheter som restauranger är mottagare. Det kommunala vattnet är ju behandlat och regleras därför av Livsmedelsverket medan eget brunnsvatten styrs av Miljöbalken. Vill man kontrollera sitt dricksvatten från egen brunn så kan man göra det hos oss. Vi tar inte bara prover för eget bruk utan labbet är öppet även för allmänheten, säger Maria Hakala. 

Visste du att ...


... vi faktiskt bara lånar vårt vatten av kommande generation och dricker precis det vatten som dinosaurierna drack? Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt och evigt kretslopp.

Visste du att ...


... tre procent av jordens vatten är sötvatten, medan 97 procent består av saltvatten. Av de tre procenten är 70 procent av sötvattnet låst i glaciärer och istäcken samt 29 procent i underjordiska reservoarer. Endast en procent av jordens vatten är alltså drickbart. Därför är det extra viktigt att vi vårdar det vatten vi faktiskt har.

Kontakta laboratoriet i Eskilstuna

Laboratoriet finns i samma område som Hyndevads Vattenverk, längs väg 230, vid Eskilstunas utkant.

Jourtelefon: 016-10 60 15 
(vardagar 9-15)

E-post: va.kvalitetskontroll@esem.se

Laboratoriets öppettider

Laboratoriet har öppet:
Måndag - torsdag: 08:00-15:00 och fredag: 08:00-13:00

OBS! Vi tar endast emot prover måndagar och tisdagar mellan kl. 08:00-14:00 under helgfria veckor.

Vid osäkerhet om öppettider, vänligen kontakta laboratoriet.