Bil som kör genom biltvätt

Ingen vill simma i olja eller bly

Det sker cirka 20 miljoner biltvättar per år på våra gator runt om i Sverige. Att tvätta bilen på gatan gör att ämnen som är skadliga för både människa och miljö rinner rakt ut till våra bad- och fiskevatten.

Det kan tyckas praktiskt att tvätta bilen på den egna uppfarten eller ute på gatan eftersom tvättvattnet rinner ner i en markbrunn, även kallad dagvattenbrunn. Den finns för att leda bort regn- och smältvatten från våra vägar och trottoarer. 

Till skillnad från tvättvattnet från biltvätten betraktas regn- och smältvatten oftast som tillräckligt rent för att ledas direkt ut i närliggande vattendrag. Det genomgår alltså ingen rening i något reningsverk innan det hamnar i naturen. Det här är anledningen till att du aldrig ska tvätta bilen hemma på gatan eller på garageinfarten.

Vad händer när du tvättar bilen hemma?

När du tvättar bilen hemma sköljs olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som fastnat på bilen tillsammans med kemikalier i biltvättmedlen rakt ut i våra sjöar och vattendrag. 

Hur och var ska man då tvätta sin bil?

 Tvätta bilen i en biltvätt eller ”gör-det-själv-hall”. En bra anläggning renar vattnet med oljeavskiljare och andra reningssteg, samt återanvänder tvättvattnet.

 Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Lagen gäller även privatpersoner.