Bild på tecknad sol på en äng

Solklar fakta om solel

Hur stor är solen, vad är skillnaden mellan solkraft och solel och var ligger egentligen världens (just nu) största solcellspark? Häng med så får du svar på dina frågor!

Bild på jämförelsegraf för världens  största planerade solcellspark i relation till Sveriges största.

Världens största solcellspark! (Just nu..)

Just nu är Bhadla Solar Park världens största solcellspark. Den finns i Bhadla, Indien. Solcellsparklen har en effekt på 2 245 MegaWatt (MW) och är 57 km2, alltså ungefär 112 gånger så stor som HSBs solcellspark i Strängnäs som under 2021 klassades som Sveriges största.

I Australien har som soklara och storartade planer. Där planerar man att bygga en solcellspark som ska täcka 120 km2 och som beräknas ha en installerad effekt på 10 GW, det vill säga 4–5 gånger så stor som Bhadla Solar Park och mer än 800 gånger så stor som solcellsparken i Strängnäs. 2026 planeras solcellsparken i Australien vara färdig.

Den gula rektangeln på bilden visar storleken på Sveriges största solcellspark jämfört med den kommande i Australien.

Bild på tecknad sol på en äng

Snabba och hisnande solfakta

  • Solens diameter 10 gånger så stor som solsystemet största planet, Jupiter, och hela 109 gånger så stor som jordens. I solen skulle över en miljon jordklot rymmas. 
  • Om man kör en bil i 100 km/h 24 timmar om dygnet och med obegränsad bränsletillgång skulle det ta ungefär 170 år att komma fram till solen.
  • Solljuset färdas från solen i en hastighet av 299 792 km/s och når jorden på ungefär åtta minuter.
  • Varenda sekund omvandlas cirka fyra miljoner ton av solens materia till energi, som bland annat producerar värmen som vi känner och ljuset som vi ser här på jorden. På en sekund avger solen mer energi än alla människar har förbrukat under vår tid här på jorden.
  • Till största delen består solen av väte som genom fusion bildar helium. Det är föreningen av dessa två ämnen som ger solen dess värme. Nära solens kärna når temperaturen upp till otroliga 15 000 000 grader medan det på ytan "bara" är runt 5 500 grader.