Till sidans huvudinnehåll
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Några kWh solel från Lilla Nyby, tack!

Närodlade grönsaker, kött från den lokala bondgården och äggfrån glada grannhöns… Är du en medveten konsument somförsöker minska ditt klimatavtryck? Snart kan du även lägga tillnärproducerad el från Lilla Nyby på inköpslistan.

Eskilstuna - en klimatpositiv stad 2045

Målet är tydligt: Eskilstuna ska vara klimatpositivt 2045.

– För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer. En av dem är närproducerad el och därför bygger vi en solcellspark på den gamla deponin, mer känd som soptippen, vid Lilla Nyby, säger Tony Roos, projektledare för solcellsparken.

Målet kring klimatpositivitet innebär att vi som bor och verkar här behöver minska våra utsläpp – och hitta sätt att fånga in mer växthusgaser än vi släpper ut.

– Parken är en värdefull pusselbit i omställningen till ett hållbart Eskilstuna. Ett steg på vägen är att producera elen där den förbrukas. Det här är en samhällsviktig och långsiktig investering. Vi använder deponin, som är obrukbar mark, för att producera förnybar el, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Fakta om solcellsparken på Lilla Nyby

  • Beslutet att bygga en solcellspark i egen regi togs av vår styrelse i december 2020.
  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.

”Ett steg på vägen är att producera elen där den förbrukas. Det här är en samhällsviktig och långsiktig investering", säger Ann-Sofie Wågström.

Solenergi, Solkraft, Solel?

Solenergi
Energin som kommer från solens ljus.

Solkraft 
Här tar vi hand om energin som finns i solens ljus och omvandlar den till el.

Solel
El producerad i ett solkraftverk kallar vi solel. Genom att lägga till solkraft i ditt elavtal får du förnybar och närproducerad solel från våra sollcellsparker.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår lokala solcellsparker.