Till sidans huvudinnehåll
Fika vid surfplatta

Robust fiber - för ett driftsäkrare fibernät

Digitaliseringen har tagit ett snabbt språng framåt i och med pandemin, och allt fler jobbar, pluggar och surfar mer hemifrån. En fiberanslutning med stabil uppkoppling och hög hastighet oavsett var man bor, är en förutsättning för att vårt moderna smarta samhälle ska fungera. “Det gör det angeläget för oss att ur alla aspekter utveckla ett tillräckligt hållbart fibernät”, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef.

Sverige behöver stabila fibernät som är byggda på rätt sätt. Certifieringen ”Robust fiber” är ett branschgemensamt koncept som ska ge tydlig vägledning och fungera som hjälp till den som vill bygga driftsäkra fibernät.

Konceptet innefattar anvisningar inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för robusta noder, samförläggning samt rutiner för dokumentation.
– I takt med att kraven på ett driftsäkert fibernät ökar innehåller ”Robust fiber” rätt anvisningar och metoder för det arbetet. I våra utbyggnadsområden där vi beviljats bredbandsstöd, är byggnation enligt certifieringen ett krav, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef.

En bredbandsstrategi i tre steg

Regeringen har tagit fram en strategi för att nå ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller i huvudsak tre mål för bredbandsutbyggnaden:

1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband, minst 100 Mbit/s.

2. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

3. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Den största utmaningen för oss är att erbjuda minst 100 Mbit/s på glesbygden.
– Regeringens bredbandsstrategi är ledstjärnan i allt vårt arbete med fiberutbyggnaden. Utmaningen utöver konkurrens är att kunna erbjuda kunderna anslutning till ett rimligt pris. Landsbygden innebär ofta långa schaktsträckor, vilket också medför högre kostnader, berättar Ida.

Bredbandstöd möjliggör anslutning på landsbygden

Vi har fått tre miljoner beviljat i bredbandsstöd från PTS, Post- och telestyrelsen, som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Stödet möjliggör anslutning av cirka 120 fiberanslutningar på landsbygden som tidigare ansetts för kostsamma.
– Vi utökar hela tiden fibernätet utanför tätorten. Med bredbandsstödet från PTS kan vi fortsätta bygga ut fibernätet och bidra till att minska klyftan mellan tät- och glesbefolkade områden, säger Ida.

När det handlar om att bygga ut fiber finns det många aspekter att ta hänsyn till. Det ska ske på rätt sätt och inom den tid vi utlovar.
– I den här branschen finns det tyvärr många aktörer som inte riktigt värnar om att göra saker på rätt sätt och av bra anledningar. Här arbetar vi hårt med att följa de mål som regeringen har satt upp utan att tumma på kvaliteten i arbetet och robustheten i nätet, säger Ida.

- Vi arbetar vi hårt med att följa de mål som regeringen har satt upp utan att tumma på kvaliteten i arbetet och robustheten i nätet, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef. 

Fiber och smarta hem

Fiber och smarta hem

Vi har snabbt vant oss vid ett uppkopplat liv men hur ser vår vardag ut om tio år? Vi har kikat in i framtiden där fiberuppkoppling möjliggör nästan allt och lite till.

Elektrifiering av nästan precis allting

Elektrifiering av nästan precis allting

Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå fossilfrihet. Sevab Strängnäs Energi är den lokala nyckeln som jobbar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig.