Till sidans huvudinnehåll

Elektrifiering av nästan precis allting

Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå fossilfrihet. Sevab Strängnäs Energi är den lokala nyckeln som jobbar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig.

Vi ser att företag har ett allt större elbehov. Många verksamheter vill etablera sig här i Mälardalen, framför allt i Eskilstuna Logistikpark.
– Det är positivt och ger fler jobb. Vi är en hållbar möjliggörare som ser till att det finns tillräckligt med el för alla som vill komma hit, säger Kjell Andersson, vd på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Samtidigt växer befolkningen och vi har höga krav på att alla möjliga sorters eldrivna apparater ska fungera – dygnet runt.
– Det räcker ju att ta en titt på hur den egna vardagen ser ut. Mobiltelefonen är ett måste för de flesta av oss. Många ställde om till hemarbete under pandemin, vilket förstås kräver en bra uppkoppling – men även pålitlig tillgång till elektricitet. Det är grunden för att allt ska fungera, säger Kjell Andersson.

”El är inte bara viktigt, det är en förutsättning, annars stannar samhället. Vår ambition är att hålla den höga leveranssäkerheten på nästan 100 procent.”

Omställning från fossilberoende till eldrift

De senaste åren har många elbilar börjat rulla på våra vägar. Även transportsektorn där tyngre fordon ingår, ska i allt större utsträckning elektrifieras.

Samtidigt som efterfrågan på el ökar, både från privatpersoner och industri, så ska samhället ställa om till förnybar elproduktion.
– Det är en självklar utveckling för att vi ska komma bort från vårt fossilberoende. Att bara byta ut till el som kraftkälla gör ingen skillnad om elen kommer från icke-hållbara källor. Därför ställer vi om till sol och vind som är hållbara kraftkällor. Nackdelen är att den produktionen inte är lika planerbar som dagens huvudsakliga produktionskällor vatten- och kärnkraft. Men även här rör det sig i ett rasande utvecklingstempo. Vi kommer nog inte att kunna styra vädret i framtiden, men vi kommer att hitta andra sätt att skapa stabilitet i elproduktionen.

Elnätet - samhällets ryggrad

Elnätet i Sverige är uppdelat i tre nivåer.

1. Stamnätet som går genom hela landet och ägs av Svenska kraftnät.

2. Regionnätet, som ägs av större aktörer som Vattenfall och Eon.

3. De lokala näten, som ägs av lokala energibolag som exempelvis Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi.

Undvik rusningstrafik på elnäten

Precis som med andra hållbara alternativ innebär elproduktion ändå en viss miljöpåverkan. Då ska vi naturligtvis inte göra av med el i onödan – vare sig ur ett miljöperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns många kilowattimmar att spara genom energieffektiviseringsåtgärder.

Kan vi dessutom jämna ut belastningen i näten är mycket vunnet. Precis som på vägarna vill vi undvika rusningstrafik. För att göra det så smidigt som möjligt krävs såväl teknikstöd som ekonomiska incitament. Även där går utvecklingen snabbt framåt.

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Med några enkla medel kan du minska din elkostnad och miljöpåverkan. Så blir du mer energimedveten och får bättre koll på elanvändningen i ditt hem.

Innovativa lösningar för en elektrisk framtid

Innovativa lösningar för en elektrisk framtid

Fler elbilar, elektrifierad industri, serverhallar och ett ständigt uppkopplat samhälle… Hur ska elen kunna räcka till, när många behöver den samtidigt? Här krävs innovativa lösningar. Här är några av vägarna framåt.

Små val i vardagen minskar CO2-utsläppen

Små val i vardagen minskar CO2-utsläppen

Att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp har nog inte undgått någon. Om du tror att dina val inte gör skillnad är det dags att tänka om! Här är fyra tips som hjälper dig i vardagen.