Till sidans huvudinnehåll
AI, Artificiell Intelligens

Möjligheterna med AI är, om inte oändliga, många!

Det händer alltid mycket på elnätet. Det är konstant föränderligt och ställs hela tiden inför utmaningar. Nya etableringar, byggnation av solcellsparker, utökning av infrastrukturen för elbilsladdning och så vidare. Men hur ska vi hantera allt som händer? Hur kan vi möta framtidens föränderliga elnät? Kanske är AI, Artificiell Intelligens, i alla fall en del av svaret.

Pontus Netzell är industridoktorand hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö inom affärsområden Energi och Elnät. I uppdraget ingår det att undersöka utmaningarna inom energiförsörjningsområdet och hur de kan tacklas på bästa sätt i framtiden. Pontus forskning handlar om modellbyggning med hjälp av AI, styrning och optimering av värme- och elproduktion. En huvuduppgift i uppdraget hos ESEM är energilagring. Pontus förklarar.

– Man kan flytta elanvändningen i tiden med hjälp av elektriska batterier, men elen går inte att lagra alltför länge. Att ladda med solel på sommaren och ta ut den på vintern fungerar inte, dessutom skulle batteriet behöva vara enormt stort. På natten är det låg elanvändning, folk sover och industrierna är stängda, medan det är större användning och högre belastning på dagen. När staden växer och många använder el samtidigt kan det bli stressigt i vissa delar av elnätet. Ellagring handlar om att verka för en bättre balans mellan konsumtion och produktion.

Men var kommer AI in i bilden? Den första studie Pontus gjorde handlade om att förstå stadens elanvändning. Hur användningen ser ut vid olika tidpunkter på dygnet, vid olika säsonger, hur den sett ut historiskt och hur långtidsscenarion för användningen skulle kunna se ut. För att samla den stora mängd data som inkom från elnätet och kunna dra slutsatser, göra prognoser och förutspå elanvändningen använder sig Pontus av AI. 

– Jag använder en subgenre till AI, maskininlärning. Vi talar om BIG DATA, det vill säga datamängder så stora och komplexa att de kräver teknik, en maskin, för att kunna bearbetas. Man tränar upp AI och gör maskininlärningsmodeller med hjälp av den.

Enkelt förklarat så betyder det att man läser in stora mängder data om historisk last på nätet,  vädervariabler och konsumtionsmönster för att sedan låta maskinen lära sig informationen och därefter också räkna ut och prediktera hur morgondagens användning kommer att se ut. Prediktionerna kan sedan användas för att ta beslut om hur man ska reglera och balansera lasten på nätet. På så sätt kan man styra lagring, öka eller minska användningen och på sikt minska kostnader. 

”Det är ju omöjligt för en människa att ha koll på 60 000 kunders individuella elanvändning, men AI möjliggör den hanteringen.”

AI kan hjälpa till att optimera hur vi arbetar, med produktionsplanering och som stöd i beslutsfattning. Men inte som beslutsfattare. Det krävs duktiga ingenjörer dels för att bygga algoritmen och dels för att tolka den.

– Vi har inga planer på att gå ifrån den mänskliga aspekten i styrningen, beslutsfattandet och det faktiska utförandet. AI tar inte våra jobb, det ställer högre krav på oss,  Vi måste kunna allt från att programmera AI-verktygen till att skruva muttrar på rätt sätt.

Förutom egen forskning och arbetet hos oss på ESEM har Pontus också ögonen på omvärlden och hur andra i energibranschen arbetar med AI och hur man potentiellt skulle kunna använda tekniken i framtiden. Det finns mycket pågående forskning från olika universitet och lärosäten, men det finns också mycket inspiration att hämta i branschorganisationen och genom andra energiaktörer.

– Generellt vill man med AI ersätta något man upplever som tråkigt eller ineffektivt att göra i egen regi, så när man letar lösningar väljer man ofta behovsstyrt. Vi skulle kunna träna upp en algoritm med AI för att hitta avvikelser och fel på exempelvis kunders energianvändning och fakturering, som kan korrigeras för att gynna både kunden och oss. För det är ju omöjligt för en människa att ha koll på 60 000 kunders individuella elanvändning, men AI möjliggör den hanteringen.

– Med en tillräcklig mognadsgrad på tekniken kanske AI inte bara kan detektera fel, utan också lösa fel och återställa funktion, exempelvis att få i gång elen efter ett avbrott i elnätet. Möjligheterna är, om inte oändliga, många! 

Porträtt av Pontus Netzell, industridoktorand hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Industridoktorand Pontus Netzell använder AI i arbetet med att lösa komplexa frågor om framtidens energiförsörjning.

3 vanliga områden där AI är aktivt

  1. Rekommendationer 
    AI används för att föreslå innehåll och produkter online.

  2. Säkerhet och bedrägeribekämpning
    AI övervakar finansiella transaktioner för att skydda mot bedrägeri.

  3. Medicinsk diagnostik 
    AI hjälper läkare att upptäcka sjukdomar genom att analysera medicinska bilder.

Redaktionen ställde frågan till Chat GPT (en textbaserad AI-modell)

”Vad är det absolut viktigaste i denna text?”

Svar: Det allra viktigaste är användningen av maskininlärning och artificiell intelligens för att förutsäga och balansera elanvändning inom energiförsörjningen. Detta är en central del av Pontus Netzells arbete och visar hur AI kan förbättra effektiviteten och hållbarheten inom energibranschen.

(Vi klippte in hela artikeln)