Till sidans huvudinnehåll
Fem pratbubblor som beskriver avfallstrappan - deponi, utvinna energi, återvinna, återanvända, minimera

Avfallstrappan - steg för steg

I Sverige är vi bra på att återvinna och vi blir hela tiden bättre. Men samtidigt slänger vi varje år nästan 500 kg avfall per person. Därför behöver vi göra mer än att bara återvinna.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappan består i fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponi.

Trappan hjälper oss att förstå hur vi ska använda våra gemensamma resurser på ett medvetet och effektivt hushålla med naturens resurser för att inte äventyra möjligheterna för kommande generationer. Oftast sker den största miljöpåverkan i en produkts liv vid just tillverkningen. Vi behöver därför tillsammans klättra upp för avfallstrappan och bli bättre på att återanvända resurser samt att minimera mängden avfall. Det kan vi göra genom att minska konsumtionen av varor.

Avfallstrappans sämsta steg - deponi

5. Deponi

Avfall som ska ut ur kretsloppet och inte kan hanteras på ett annat sätt går till deponering, alltså slängs på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den lösningen som vi ska försöka undvika.

4. Utvinna energi

När ett material inte kan återvinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Förbränning sker i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

Tredje steget i avfallstrappan - återvinna

3. Återvinna

Det som inte kan återanvändas kan istället återvinnas. Det gör vi genom att sortera vårt avfall, kompostera och panta burkar.

2. Återanvända

Nästa steg i trappan handlar om att återanvända de resurser som redan finns. Om du har vuxit ur kläder och skor, inte längre har användning för en sak eller bara har tröttnat på något du har, återanvänd! Skänk bort till någon som behöver, sälj eller lämna in till second hand för återbruk. På så sätt stannar produkten i kretsloppet.

1. Minimera

Det allra bästa sättet att spara på jordens resurser är genom att skapa så lite avfall som möjligt. Detta genom att varor produceras resurssnålt och att vi inte konsumerar mer än nödvändigt. Behöver du något kan du se över möjligheten att låna av någon du känner, byta något du inte längre har behov av mot något du behöver, eller hyra.

Visste du att...

... 80 procent av kläders miljöpåverkan sker vid just produktionen? Nyproducerade kläder kräver enorma mängder vatten, energi och kemikalier. Ett miljöproblem som allt fler blir medvetna om.

Så hur kan man göra i stället? Det absolut bästa du kan göra är att handla kläder second hand och använda kläder som redan finns!

Hallå där Sofia Bystedt

centrumledare på ReTuna Återbruksgalleria

Hur arbetar ni utifrån avfallstrappan?
– Vi brukar kaxigt nog säga att vi är cirkulär ekonomi på riktigt! Här är det en tydlig process, en person lämnar in något, någon tar hand om det, en tredje kan köpa det. Ett perfekt förlopp för avfallstrappans andra steg, säger Sofia.

Men arbetet på ReTuna innebär också ett stort ansvar för inspiration och utbildning. På så sätt tar man ansvar även i trappans första steg, som handlar om att minimera.
– Vi har en teoretisk och praktisk utbildning där man kan lära sig allt om hållbarhet, Recycle Design Återbruk. Sedan har vi ReTunas konferens och anordnar evenemang som exempelvis klädbytar- och leksaksbytardagar för att uppmuntra till att byta saker med varandra istället för att köpa nytt, säger Sofia.
Sofia ger exempel på hur man som konsument tillämpar avfallstrappan i sin egen vardag:
– Först måste man själv i hemmet göra ett val och ställa sig själv frågan om varför, att i steg ett tänka ”behöver jag verkligen en ny stol? Eller kan jag laga den jag har eller byta den mot en annan?” Om inte, kan man tänka vidare i steg två, där man kommer in till oss och lämnar in för återbruk eller återvinning och kanske istället köper en begagnad stol. På så sätt behåller vi befintliga resurser i kretsloppet utan att addera nya.

Alla har en roll och kan påverka, men det viktigaste arbetet sker i samverkan med varandra.
– Det här är ingenting vi klarar av själva, alla måste arbeta ihop och dela med sig. Små och stora företag, kommunen, näringslivet och invånarna. Alla måste hjälpas åt för att det ska fungera, berättar Sofia.

En pryls resa på ReTuna

En pryls resa på ReTuna

På ReTuna Återbruksgalleria går allting runt i cirklar. Det vi gör här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans minskar avfallet i samhället och bidrar till en mer hållbar konsumtion. Så här fungerar det!