Till sidans huvudinnehåll
Ett uttropstecken

Att sortera rätt ska vara lätt

År 2011 införde vi färgsortering och var då först ut i hela EU med att sortera i sex fraktioner. Systemet innebar ett helt nytt sätt att sortera sitt avfall på. Färgsorteringen minskar mängden material som går till förbränning samtidigt som det ökar återvinning av förpackningar och utsorteringen av matavfall.

Kent Briby, affärsområdeschef Återvinning berättar om den effekt och påverkan färgsorteringen hittills har inneburit.

– Innan införandet av färgsortering samlades det varje år in cirka 8000 ton avfall från villor och fritidshus blandat med förpackningar och matavfall. Då gick 100 procent till förbränning. Idag arbetar vi med samma mängd avfall, cirka 8000 ton, men tack vare färgsorteringen går endast 46 procent av avfallet till förbränning. Resterande 30 procent utgörs av matavfall som blir till biogas samt 24 procent av förpackningar vilka återvinns, berättar Kent.

”Skyltsystemet syftar till att göra det enkelt att sortera rätt, samt att öka återvinningen. Det ska även bidra till den cirkulära ekonomin och flera av de globala hållbarhetsmålen.”

Siffrorna talar sitt tydliga språk och sorteringssystemet har även inspirerat många andra. En av dessa är Örebro stad.

– Vi går gärna först och visar vägen för framtiden. Intresset för vår färgsortering ökar hela tiden och fler kommuner tar inspiration ur vårt arbete till sin egen verksamhet. Vår anläggning som stod klar hösten 2010 har kapacitet för mer avfall än vi idag samlar in, vilket gör att vi också har möjlighet att ta emot avfall från närliggande städer och kommuner. Örebro har anslutit och kan därför erbjuda alla villor, fritidshus och radhus att färgsortera sitt avfall. Men även fler städer visar intresse, säger Kent.

Porträtt av Kent Briby, affärsområdeschef Återvinning
”Vi vill att allt som går att återvinna ska få chansen att återvinnas. Inga förpackningar eller annat återvinningsbart material ska skickas till förbränning”, säger Kent Briby, affärsområdeschef Återvinning.

När färgsorteringssystemet infördes 2011 fanns det inga riktlinjer för färger kopplat till materialslag. Men ett nordiskt samarbete har inneburit påbörjan till att etablera ett gemensamt enhetligt skylt- och symbolsystem över hela Norden.

– Skyltsystemet syftar till att göra det enkelt att sortera rätt, samt att öka återvinningen. Det ska även bidra till den cirkulära ekonomin och flera av de globala hållbarhetsmålen. Hos oss innebär det ett arbete för att skapa symbios mellan vår färgsortering och det nordiska skyltsystemet så det blir en enhetlighet i utseendet. Vi utvärderar om påsarnas färger ska uppdateras och ser hela tiden över vår kommunikation för att göra det ännu enklare att sortera, förklarar Kent.

54% mindre avfall till förbränning

Vi tycker om goda resultat och här talar siffrorna sitt tydliga språk, färgsortering ger effekt.

Tre stycken frågetecken i pratbubblor

Förpackningsförordningen - allt du behöver veta

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall. Förordningen påverkar hur sopsortering går till i flerbostadshus. Som fastighetsägare medför det en stor och viktig förändring, då alla boende i fastigheten ska ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten innan den 1 januari 2027.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.