Bild på Ångfartyget Mariefred till sjöss.

Ett fartyg behöver sina vänner

Du som väljer elavtalet Strängnäs-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Ångfartyget Mariefreds Vänner.

Kan man vara kompis med ett fartyg? Självklart! Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner är en udda fågel i Strängnäs kommuns annars idrottsrika föreningsliv. Här arbetar medlemmarna aktivt för att en viktig del av Mariefreds kulturarv ska finnas kvar.

Ångfartyget Maja är ett levande museum

- I vår förening är vi runt 530 medlemmar som alla arbetar med att sprida information om ångfartyget Mariefred. Vårt mål är att verka för ångfartyget Mariefreds fortbestånd som levande museifartyg på sin ursprungliga och enda trad, Stockholm-Mariefred. Föreningen lämnar årliga bidrag till s/s Mariefred och organiserar insamlingar till större projekt, förklarar Hannu Lehmus som är ordförande för föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner.

Ångfartyget Mariefred, som i folkmun kallas Maja, sattes i trafik år 1903 på traden Stockholm-Enhörna-Mariefred. Under den isfria säsongen var hon under många år i första hand ett fraktfartyg, men allt eftersom frakterna minskade blev hon i stället en mer utpräglad turistångare. I över 100 år har hon seglat på samma trad under samma namn, med samma ångmaskin, med få förändringar ombord och eldas fortfarande med kol.

– Maja är Mälarens sista ångfartyg i reguljär trafik. Man kan säga att hon är ett levande museum på vatten och ett fönster tillbaka i tiden i Mälartrafikens historia. Vi i föreningen arbetar för att man ska kunna ta del av den här biten av historien både nu och även fortsatt framåt, säger Hannu.

Samarbetet med Strängnäs-el

Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner har valt att ingå i samarbetet runt Strängnäs-el.

Vad betyder samarbetet för er?

– För att kunna hålla ångbåten i levande trafik krävs ett ständigt renoveringsarbete och såklart ett ekonomiskt stöd, därför betyder samarbetet mycket för vår förening.

Vem kan bli medlem i er förening?

– Alla kan såklart bli medlemmar! Det spelar ingen roll om du är bosatt i Mariefred och värnar om det lokala ångfartygets historia och fortlevnad eller om du är turist som åkt en tur med båten under sommaren eller om du är en sann ångbåtsentusiast från andra delar av Sverige, säger Hannu.

Hur har pandemin påverkat er verksamhet?

– Ångbåtstrafik i corona-tider går helt enkelt inte ihop. Historiskt sett har vi gått igenom världskrig, två bränder och en havererad ångpanna och har ändå i 117 år alltid kunnat hålla våra turer. Men med pandemin tog det stopp. Under 2020 gick båten inte alls och i år har vi haft en kortare säsong och endast tagit emot en tredjedel av de passagerare som vi kan i vanliga fall. Det har varit knackigt men vi märkte samtidigt att årets premiärtur var väldigt efterlängtad. Nu ser vi fram emot nästa år som vi hoppas blir helt vanlig säsong, säger Hannu.