Hur upptäcker jag en vattenläcka?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka:

Typ av läcka

Mängd vatten

en droppande kran

40 l/dygn eller 15 m3/år

en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden

cirka 40 m3 vatten/år.

toalett som rinner

1100 l/dygn eller 400 m3/år

en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk

cirka 3 500 m3 vatten/år.

en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning

cirka 35 000 m3 vatten/år.

en femkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost

cirka 350 000 m3 vatten/år.

Normal förbrukning av vatten i en familj är ca 150 m3/år.