Ljusslingor

Läget på elmarknaden - maj

Efter en mycket besvärlig och dyr period sedan sommaren 2022 ser vi nu ut att vara på väg tillbaka till lägre prisnivåer.

Terminspriserna sjunker

För att säkra sig mot stora svängningar i elpriset kan elhandelsföretag betala för el långt innan den ska levereras. Det kallas för att handla ”terminer”. De handlar då till det pris som elmarknaden beräknar att priset kommer att ligga på under den perioden.

Nu har terminspriserna för den el som ska levereras under andra kvartalet 2023 och framåt sjunkit kraftigt. Priset var som högst i månadsskiftet augusti-september 2022. Idag ser vi betydligt lägre prisnivåer.

Varför har elpriset varit så högt?

Det är naturgaseldade kraftverk som sätter priset på europeisk el. När priset på naturgas steg som en följd av Rysslands agerande så följde elpriserna på kontinenten med. Med de förbindelser som finns mellan kontinenten och Norden så innebar det att de höga priserna fördes vidare in på den nordiska marknaden.

Spotpriset (priset som elleverantörer köper in el för) har haft extrema variationer mellan dag och natt. Det har inneburit att de terminssäkringar som elbolagen gjort inte fungerat fullt ut och man har förlorat pengar. Detta har medfört att elbolagen har tvingats höja sina marginaler för att täcka de merkostnader som uppstått.

Varför sjunker elpriset nu?

Elpriset sjunker eftersom naturgasen har blivit billigare. Det är främst tre faktorer som har drivit ned priset på naturgas:

  1. Minskad efterfrågan. När det blir dyrt använder man mindre, det gäller både hushåll och industrier.
  2. En förhållandevis varm höst och vinter har gjort det möjligt att hålla goda lager med naturgas även med den kraftigt minskade tillförseln från Ryssland.
  3. Importen av flytande naturgas till Europa har ökat kraftigt och ny infrastruktur för denna har snabbt kommit på plats.

När de stora prisrörelserna på spotmarknaden minskar kommer elbolagen att kunna sänka sina marginaler mer och mer, vilket sänker priset ytterligare för dig som kund. Vi kommer att ha ett läge då priset på flytande naturgas (LNG) och vädertrender styr börspriset på el.

Det finns naturligtvis fortfarande scenarier där vi kan få höga elpriser, men vår bedömning är att det är mest sannolikt att vi i varje fall kommer att slippa de extrema priser vi sett under 2022.