Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som inte ger några koldioxidutsläpp vid elproduktionen och som klassas som källor som aldrig tar slut. Läs vidare och lär dig mer om förnybar energi!

Exempel på vad som är förnybar energi

Förnybar energi kommer från källor som kort och gott aldrig tar slut. De här energikällorna räknas som förnybara:

  • Sol
  • Vind 
  • Vatten
  • Biobränsle

Varför el från förnybara källor?

Ju fler som väljer att köpa el från förnybara källor desto mer hållbar, förnybgar och fossilfri el kommer då in i vår elmix, vilket då ger en mindre efterfrågan av el från icke förnybara källor. När du väljer el som produceras av förnybara källor bidrar du samtidigt till minskade koldioxidutsläpp!

Vad är icke förnybar energi?

Den energi som klassas som icke förnybar kommer från fossila bränslen. Det är bränslen som tar lång tid att förnyas och som därför förr eller senare kommer att ta slut. Det här är exempel på icke förnybara källor:

  • Olja
  • Kol
  • Gas

Vår el är både förnybar och fossilfri

Du som är elhandelskund hos oss kan räkna med att få el från förnybara och fossilfria källor. När du väljer att köpa solel till ditt elavtal får du el som är producerad i lokala solcellsparker