Hur fungerar solceller?

Det är när strålarna från solen träffar ytan på en solcell som allt tar sig början i solkraftsredan - elen börjar produceras. Här kan du läsa om vad solceller är gjorda av, få reda på vad deras fördelar och nackdelar är och även få svar på om solcellerna verkligen fungerar när det är mulet eller vinter.

Hur fungerar solceller?

Det uppstår en elektrisk spänning mellan baksida och framsida på solcellen när solens strålar landar där. Om man då har kopplat ihop de olika sidorna med en elkabel rör sig elektronerna mellan sidorna. Då har soltrålarna omvandlats till ström!

Solceller - vad är de gjorda av?

Solceller består av kisel. För att de ska bli mer effektiva seriekopplas solcellerna och bildar då en solcellspanel. Själva panelen är gjord av glas och har en ram av aluminium. Även mindre mängder av plast, silver, koppar och bly finns i solcellerna. 

Solcellernas för- och nackdelar

Går du i tankarna på att bli mikroproducent, skaffa solceller på taket och sälja solel? Här kan du läsa om för och nackdelarna med solceller.

Fördelar med solceller

  • Elen är fossilfri
  • Du sänker dina elräkningar 
  • Du höjer värdet på ditt hem
  • Solpanelerna näst intill underhållsfria och har lång livslängd

Nackdelar

  • Det kostar en del vid installationstillfället men ger dig en bra avkastning på sikt. 
  • Solceller är kopplade till utsläpp vid själva tillverkningen men blir snabbt klimaptpositiva när de väl sitter på taket genom att de närproducerar fossilfri och förnybar el
  • Producerar inte el när det är mörkt

Hur fungerar solceller på vintern och när solen inte lyser? 

Det ljusa sommarhalvåret är såklart den bästa tiden rent produktionsmässigt för solcellerna. Men faktum är att de faktiskt fortästter att producera under den mörkare tiden på året - men inte lika mycket. För att solceller ska producera el behöver det vara just och inte nödvändigtvist soligt. Det gör att det finns bra förutsättningar för solcellsanläggningar att producera på vintern - även när det är snö. Tack vara solrelektionerna från snön producerar solcellerna el även under ljusa och snörika dagar.