Till sidans huvudinnehåll
Rosa påsen i tvättstuga

Sortera dina trasiga textilier i den rosa påsen

I den rosa påsen lägger du trasiga textilier som inte kan användas igen av någon annan. Om du har hela textilier som kan användas igen lämnar du det i våra behållare vid återvinningsstationerna.

Gör så här när du sorterar textilier i den rosa påsen:

  • Fyll en påse till hälften med kläder eller hemtextilier
  • Se till att påsen är knuten med en tättslutande dubbelknut
  • Släng den i ditt gröna kärl precis som vanligt!

Lämna hela textilier i våra behållare

Hela textilier som kan användas igen av någon annan lämnar du i våra behållare som finns vid alla återvinningsstationer. Förpacka kläderna och textilierna i en påse, det går bra att använda en av dina rosa påsar även när du lämnar textilier i behållarna. 

Vi har nyligen gjort förändringar kring sorteringen med rosa påsen – endast trasiga textilier ska lämnas in med färgsorteringssystemet. Läs mer om anledningen till detta här. 

Frågor och svar om textilinsamling

Det finns inget krav på att du måste lämna textilier just i behållarna vid våra återvinningsstationer eller centraler. Det är självklart upp till dig vem du vill lämna dina textilier till. Du kanske vill ge dem till en lokal second hand-butik, till valfri välgörenhetsorganisation eller på annat sätt ge vidare de textilier du inte längre vill ha. Våra insamlingsbehållare är bara ett alternativ av många. Huvudsaken är att materialet tas till vara!

Textilindustrin är ett stort problem för miljön. För att producera ett kilo bomull krävs upp till 29 000 liter vatten, det krävs även stora mängder bekämpningsmedel som är skadliga för vår natur. Enligt FN:s handelsorgan Unctad släpper klädindustrin ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop. Textilindustrin är alltså ett stort problem och vi måste alla hjälpas åt för att hitta ett hållbart sätt att hantera textilier. Det du som konsument kan göra är att köpa färre kläder och att oftare köpa second hand. Vi som insamlare av avfall arbetar för att textilierna ska återanvändas och återvinnas istället för att slängas och gå till förbränning. 

Volymerna med textilier som samlas in är mycket stora, även välgörenhetsorganisationerna arbetar med att hitta avsättning för alla de textilier de samlar in. Med ökade krav på textilinsamling från EU och Naturvårdverket kommer vi att behöva skapa lösningar för att hantera väldigt stora volymer. Vi har direkta affärs- och kundrelationer med europeiska sorteringsindustrier som har kunnandet och resurserna för att hantera volymerna för såväl återanvändning och återvinning. Detta är någonting som även välgörenhetsorganisationerna gör för att hitta avsättning för alla de textilier de samlar in.

Det är upp till dig vilken organisation du vill lämna dina textilier till. Det finns många olika aktörer som samlar in textilier för att finansiera sina välgörenhetsaktiviteter både i Sverige och utomlands.

Det finns krav på ökad insamling och återvinning av textilier, från EU och från Naturvårdsverket. Målet är att mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent år 2025, gentemot basår 2015. Och år 2025 ska 90 % av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Än finns det inget producentansvar för textilier likt det gör för förpackningar, men det är under beredning i enlighet med Januariavtalet. Dessutom kräver EU att kommunerna utvecklar en separat textilinsamling fram till år 2025.

Textilier som inte är hårt smutsiga eller blöta samlas in i behållare för textilier. Vi har insamling vid våra återvinningscentraler samt vid återvinningsstationer vid olika offentliga platser runt om i kommunen. Vi har även samarbete med vissa fastighetsägare och samlar in i anslutning till vissa flerfamiljshus.

Textilåtervinningsanläggning

Textilier – så hanterar vi dem

Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Hållbart mode är kläderna som redan finns i garderoben

Hållbart mode är kläderna som redan finns i garderoben

Den överfulla garderoben – Fylls ständigt på utan att allt används. Berget av tygerna fortsätter att bli större och ändå fyller vi ständigt på med mer. 14 kilo textilier tillkommer i genomsnitt varje år till vår redan smockade garderob.