Till sidans huvudinnehåll

Rakvatten

Rakvatten i glasflaska är glasförpackningar och ska slängas på återvinningsstationen. Det går bra att slänga glasförpackningar även om innehållet inte går att tömma, så länge innehållet inte är farligt avfall.

Återvinningsstation