Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Det är för stort för att få plats i en avfallspåse och lägga i det gröna kärlet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser.

Lämna grovavfall till återvinningscentralen

På återvinningscentralerna slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Till exempel trä, metall, trädgårdsavfall, isolering, wellpapp eller ej återvinningsbart. När du sorterar kan vi se till att avfallet tas om hand om på ett bra sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Ditt skräp är nån annans skatt

Saker som fortfarande går att använda kan du skänka i vår ReTuna-container. Då får prylen fortsatt liv i ReTuna Återbruksgalleria och vi tar vara på resurserna på ett smart sätt. För ditt skräp kan vara någon annans skatt!

Exempel på grovavfall

  • Möbler
  • Kylskåp
  • Tvättmaskin
  • Cykel
  • Stora leksaker, t ex. pulkor
  • Wellpapp
  • Fönsterglas och speglar
  • Keramik
  • Barnvagn
Svart sopsäck

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

ReTuna-container på Kvitten

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.

Entré Kvitten återvinningscentral

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

Beställ veckocontainer

Behöver du bli av med en stor mängd avfall? Beställ en container av oss.

Entrén på ReTuna

Välkommen till ReTuna Återbruksgalleria

I Eskilstuna finns världens första återbruksgalleria. Här upplever du shopping på ett helt nytt sätt – ett klimatsmart sätt.

Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.