Priser elnät

Här presenteras elnätspriserna exkl. moms som gäller från och med 1 januari 2018.

Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

""

Anslutningsavgifter

Följande priser gäller vid permanent anslutning och förändring av befintlig anslutning.

""

Energiskatt - numera en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

""

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling.