en vattenmätare med en platta.

Installera vattenmätare

När ledningarna anlagts och du har fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet – vi installerar din vattenmätare.

Vattenmätarens placering är viktig

När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vid nybyggnation ska de angivna måtten enligt skissen uppfyllas. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Mätaren får inte tynga mot ledningen som då kan skadas. Vattenmätaren monteras i fast förankrad, mätarkonsol och ska vara försedd med avstängningsventiler.

 

Vattenmätarbrunn

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600 mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för frost eller skadlig värmepåvekan samt att den vårdas väl.

Ledningar, konsol, ventiler och kranar bekostas av fastighetsägaren som också ansvarar för att ventiler och kranar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar också för att åtgärda eventuella läckage.

Kort om vattenmätare

  • Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något.

  • Mätarens plats ska godkännas av personal från oss.

  • Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre påverkan, köld och värmepåverkan.

  • Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från vatten samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

  • Mätaren ska placeras i en fast förankrad mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler.

 

en liten pojke som håller en dusch med rinnande vatten.

Din anslutning

Anslutningen till det kommunala VA-nätet sker i flera olika steg som vi samlat här.

en glad flicka som får rinnande vatten på sina händer.

Gemensamt ansvar

Under och efter anslutningen har vi ett gemensamt ansvar för att nätet och ledningar tas om hand.

händer som tvättas under rinnande vatten.

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.