en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp innebär att flera steg måste genomföras, både för dig som kund och för oss. Vi har sammanfattat alla steg för att du lätt ska se vad som kommer ske, i vilken ordning och vem som har ansvar för vad. Först av allt fyller du i och skickar in en servisanmälan.

Fyll i servisanmälan

Här fyller du i en servisanmälan för kommunalt vatten och avlopp som används för att vi ska kunna starta en anslutningsprocess. När anmälan inkommit till oss utreds det om fastigheten kan ansluta till de kommunala VA-ledningarna. Därefter kontaktas du av en VA handläggare inom fem arbetsdagar.

en liten pojke som håller en dusch med rinnande vatten.

Din anslutning

Anslutningen till det kommunala VA-nätet sker i flera olika steg som vi samlat här.

en glad flicka som får rinnande vatten på sina händer.

Gemensamt ansvar

Under och efter anslutningen har vi ett gemensamt ansvar för att nätet och ledningar tas om hand.

händer som tvättas under rinnande vatten.

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

en vattenmätare med en platta.

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

Groparbete i gata

Var bygger vi ut VA-nätet nu?

Här finns all information om vart vi bygger ut vårt vatten- och avloppsnät.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.