en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp innebär flera steg, både för dig som kund och för oss, som måste genomföras. Vi har sammanfattat alla steg för att du lätt ska se vad som kommer att ske, i vilken ordning och vem som har ansvar för vad.

en liten pojke som håller en dusch med rinnande vatten.

Din anslutning

Anslutningen till det kommunala VA-nätet sker i flera olika steg som vi samlat här.

en glad flicka som får rinnande vatten på sina händer.

Gemensamt ansvar

Under och efter anslutningen har vi ett gemensamt ansvar för att nätet och ledningar tas om hand.

händer som tvättas under rinnande vatten.

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

en vattenmätare med en platta.

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

""

Var bygger vi ut VA-nätet nu?

Här finns all information om vart vi bygger ut vårt vatten- och avloppsnät.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2019.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.