Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2023

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2023. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

48 180,78

60 225,98

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

48 180,78 60 225,98
c) en avgift per m2 tomtyta om 44,83 56,04
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 29 650,26 37 062,83
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 14 826,30 18 532,88
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 7 413,15 9 266,44

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

19 273,02 24 091,28

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 66 659,70 83 324,63

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

66 659,70 83 324,63
c) en avgift per m2 tomtyta om 44,83 56,04
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 7 413,15 9 266,44

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

26 633,88 33 329,85