Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2022

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2022. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

45 453,57 

56 816,96 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

45 453,57 56 816,96
c) en avgift per m2 tomtyta om 42,29 52,86
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 27 971,94 34 964,93
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 13 987,08 17 483,85
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 993,54 8 741,93

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

18 182,09 22 727,61 

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 62 886,51 78 608,14

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

62 886,51 78 608,14
c) en avgift per m2 tomtyta om 42,29 52,86
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6993,54 8 741,93

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

25 154,60 31 443,25