Till sidans huvudinnehåll

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2024

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2024. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

52 998,86

66 248,58

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

52 998,86 66 248,58
c) en avgift per m2 tomtyta om 49,31 61,64
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 32 615,29 40 769,11 
d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 16 308,93 20 386,16
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 8 154,47 10 193,09

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

21 200,32 26 500,40 

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 73 325,67 91 657,09

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

73 325,67 91 657,09
c) en avgift per m2 tomtyta om 49,31 61,64
d) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 8 154,47 10 193,09

e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

29 330,27 36 662,84