Klicka på bilden för att förstora.

Finningevägen

Som reinvestering bygger vi nya ledningar och byter samtidigt ut gamla självfallsledningar etappvis i Finningevägen/Björkvägen.

Första och andra etappen i Björkvägen är klar sedan tidigare.

Under vecka 32 påbörjas arbeten för etapp 3, sträcka enligt gul markering i bilden. Vissa inkopplingsarbeten kommer även utföras på den sträcka som är klar mellan Björkvägen och Finningerondellen. Återställning av beläggningar/asfalt utförs av kommunen.

I den här länken finns mer information om hur trafiken påverkas under arbetet i etapp 3.