Bild på föreningen Starka Händer och ordförande Mohamad Allatif

Starka Händer hjälper hela samhället

Starka Händer är en ideell förening som erbjuder hjälp till alla som behöver det – oavsett ursprung, ålder eller etnicitet. Själva starten började som en Facebook-grupp under coronapandemin.

Efter att ha hjälpt över 3000 personer att klara av isoleringen genom att handla mat och hämta ut mediciner till dem såg man också behovet av bättre integration för nyanlända. Målet blev då glasklart – genom Starka Händer ska fler få hjälp och fler ska integreras i samhället.
– Vi är fast beslutna att bygga riktiga broar mellan nyanlända och etablerade genom samverkan mellan kommun, föreningslivet och andra organisationer för att uppnå en riktigt omfattande integration och ett tryggare samhälle, förklarar Mohmad Allatif som är ordförande i Starka Händer.

Förra året hjälpte föreningen över 5000 personer att handla mat, hämta ut paket och medicin. De erbjuder också läxhjälp, språkkurser och anordnar olika aktiviteter och workshops för att bygga broar mellan svenskar och nyanlända. 

”Alla har rätt att få möjlighet att så snabbt som möjligt bli en del av samhället. Det är vårt syfte och mål i Starka händer.”

Starka Händer ser att integration har stor betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle. De fokuserar därför på tre områden: snabbare integration, bryta utanförskap och hjälpa alla behövande. – Alla har rätt att få möjlighet att så snabbt som möjligt bli en del av samhället. Det är vårt syfte och mål i Starka händer, säger Mohamad. 

Samarbetet med Strängnäs-el

Starka Händer har valt att ingå i samarbetet med Strängnäs-el och är det nyaste tillskottet bland ambassadörsföreningarna.

Varför valde ni att bli ambassadörsförening inom Strängnäs-el?
– Vår förening jobbar med inkludering och med att sprida kunskap om samhället. Det är något vi vill göra med andra goda krafter och instanser, därför valde vi att gå med i ert nätverk och bli ambassadörer, förklarar Mohamad.

Vad betyder samarbetet inom Strängnäs-el för er?
– Det är ett viktigt steg för oss. Vi vill samarbeta med fler aktörer för att vi tillsammans ska kunna bidra till utvecklingen av samhället, förklarar Mohamad.

Vem kan bli medlem i Starka Händer?
– Det är gratis att bli medlem. Alla är välkomna att bli medlem eller volontär i vår förening, avslutar Mohamad.