Till sidans huvudinnehåll
Backspegel som visar ett skymningslandskap

Sverige år 2030 – 3 000 000 laddbara fordon

År 2030 förväntas allt fler ha elbil. Idag visar prognosen en ökning på en halv miljon fordon sedan prognosen år 2020. ”Att prognosen har stigit beror bland annat på att fordonstillverkarna vässat sina mål, att politik och regelverk skärps i EU och att kostnaderna på laddbara fordon sjunker”, säger David Mowitz, expert inom E-mobility på Power Circle.

Vad ser ni för bild av framtiden och omställningen till elbil?

– Vi ser redan idag att allt fler är villiga att köpa en elbil. Elektrifieringen kommer att fortsätta vara huvudspåret i omställningen av transportsektorn.
En del utmaningar måste lösas, men det görs stora satsningar inom industrin nu. Fortsatt stöd från politiken, både på nationell och EU-nivå, kommer
även det att vara viktigt och verka pådrivande. En utmaning som också är en möjlighet för transportsektorn är den snabba teknikutvecklingen på området, där vi ser att elbilen snart skulle kunna vara en viktig resurs i elsystemet. En annan framtidsfråga är hur vanliga autonoma fordon kommer att bli längre fram. Det kan förändra transportsystemet och behovet av laddning till något annat än det vi ser idag.

Vad är viktigt för omställningen från fossilt till el?

– Tillgången till laddning är väldigt viktig. För de flesta idag är hemmaladdning en förutsättning för att det ska bli ekonomiskt hållbart. En omfattande omställning till el behöver vara rättvis, där även de som bor i flerbostadshus behöver få tillgång till billig laddning, till exempel i eller nära hemmet. Även utbyggnaden av elnätet är kritisk. Att fler börjar använda sig av smart laddning är en viktig del i omställningen, både för att elnätskapaciteten ska räcka och för att det ska bli billigare att ladda bilen.

Många undrar om man kommer ha råd med en elbil när elpriserna är höga. Hur tänker ni kring det?

– Mobility Sweden har gått ut och visat att det fortfarande är betydligt billigare att köra elbil än att köra fossilt, trots ökade elpriser. För att det skulle bli lika dyrt skulle elpriset behöva uppgå till 7 kr/kWh.
Om man har en smart styrning på sin laddning så kan man dessutom flytta laddningen till tider på dygnet när elen är billigare, vilket är bra om man har ett elavtal med rörligt timpris. Elpriset kan vara så mycket som tio gånger billigare på natten än på dagen, så potentialen att spara pengar är stor om man laddar när belastningen på elnätet är låg.

Vanliga missuppfattningar av elbilar


STÖRRE KLIMATAVTRYCK

Detta stämmer inte. Klimatavtrycket för just produktionen av en elbil är generellt större idag än för en fossildriven bil, men det tas igen under bilens livstid då utsläppen är lägre när man kör. Elmotorn är mycket effektivare och i många länder har elen väldigt lågt CO2-avtryck jämfört med fossila drivmedel. Den ökade kravställningen och ny, grönare batteriproduktion i Europa kommer även göra tillverkningen mer hållbar. 

ÖKAD BRANDRISK

Forskning visar att elbilar inte har en större brandrisk än andra fordon, det är snarare en annan hantering av släckning när en brand väl sker. För att undvika risk för brand i fastigheten under laddning ska man kontrollera att elsystemet i fastigheten är i bra skick och skaffa en laddbox i stället för att ladda i vanligt vägguttag.

FÖR KORT RÄCKVIDD

Generellt kör man 3–4 mil om dagen, så ett mindre batteri och hemmaladdning räcker för många, om man kan acceptera någon extra stödladdning på långa resor. De som oroar sig för räckvidden är ofta de som inte har testat att köra elbil. 

"Vi ser redan idag att allt fler är villiga att köpa en elbil. Elektrifieringen kommer att fortsätta vara huvudspåret i omställningen av transportsektorn", sägerDavid Mowitz, expert inom E-mobility på Power Circle.

Laddboxen är elbilens viktigaste tillbehör

Laddboxen är elbilens viktigaste tillbehör

Med en laddbox är det enkelt, säkert och kostnadseffektivt att ladda din elbil eller laddhybrid hemma i villan. Med en laddbox från Garo får du smidig och trygg hemmaladdning som passar alla laddbara bilar på marknaden.

Elbilar - Vanliga missuppfattningar


KLIMATAVTRYCKET ÄR STÖRRE

Detta stämmer inte. Klimatavtrycket för just produktionen av en elbil är generellt större idag än för en fossildriven bil, men det tas igen under bilens livstid då utsläppen är lägre när man kör. Elmotorn är mycket effektivare och i många länder har elen väldigt lågt CO2-avtryck jämfört med fossila drivmedel. Den ökade kravställningen och ny, grönare batteriproduktion i Europa kommer även göra tillverkningen mer hållbar

FÖRHÖJD BRANDRISK

 Forskning visar att elbilar inte har en större brandrisk än andra fordon, det är snarare en annan hantering av släckning när en brand väl sker. För att undvika risk för brand i fastigheten under laddning ska man kontrollera att elsystemet i fastigheten är i bra skick och skaffa en laddbox i stället för att ladda i vanligt vägguttag.

RÄCKVIDDEN ÄR FÖR KORT

Generellt kör man 3–4 mil om dagen, så ett mindre batteri och hemmaladdning räcker för många, om man kan acceptera någon extra stödladdning på långa resor. De som oroar sig för räckvidden är ofta de som inte har testat att köra elbil.

Kort om Power Circle

  • Power Circle är en tankeledande organisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Tillsammans med fler än 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering.
  • Verksamheten inriktas på nätverk, uppbyggnad och spridning av kunskap inom frågor som digitaliserade elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.