Så skapas värmen

Klicka på bilden för att förstora. 

Så skapas värmen

Hela processen, att omvandla energin i returträ till fjärrvärme, el och vattenånga, sker på plats i vårt kraftvärmeverk. Varje gång vi omvandlar energin till en annan form är målet att förlora så lite som möjligt på vägen.

  1. Returträ transporteras från Kvittens återvinningscentral till kraftvärmeverket där de förbränns. Värmen i rökgaserna som bildas vid förbränningen får vattnet att börja koka och bli till ånga.
  2. Ångan leds under högt tryck och hög temperatur till en turbin som börjar snurra. Kopplad till turbinen sitter en elgenerator som, när turbinen börjar snurrar, alstrar elektricitet. Ungefär en sjättedel av energin i biobränslet blir till el, som alla Strängnäsbor kan dra nytta av genom vårt elavtal Strängnäs-el
  3. Ungefär två tredjedelar av energin i bränslet blir till fjärrvärme. När ångan gått genom turbinen går den vidare till en kondensor, där ångan värmer upp fjärrvärmevattnet. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas sedan ut till alla anslutna villor och fastigheter.
  4. Ångan som produceras i kraftvärmeverket levereras även till industrier i närheten där den används i olika tillverkningsprocesser. Ungefär en sjättedel av bränslets energiinnehåll blir till industriånga.
  5. Det vatten som återstår när värmen i ångan tagits ut till fjärrvärmevattnet förs tillbaka in i systemet igen.
  6. Även värmen i rökgaserna tas tillvara. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av returvattnet (vattnet som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt hushåll och lokaler) kan rökgaserna kondenseras. När rökgaserna kondenseras frigörs värme som i sin tur används för att värma fjärrvärmevattnet. På så sätt kan vi få ut ytterligare cirka tio procent av energin i bränslet.

Från årsskiftet 2021/2022 är det Solör Bioenergi som äger fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun, men SEVAB sköter drift och kundkontakt under en övergångsperiod. 

Ordlista

Energi 

Energi kan beskrivas som en kraft som sätter något i rörelse, till exempel att en bil börjar rulla, tevatten börjar koka eller att du börjar springa. Energi finns bland annat lagrad i olja. Genom att förädla oljan till bensin omvandlas lagrad energi till rörelseenergi, vilket får våra fordon att förflytta sig. Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika former.

Rökgas

Rökgas är det flöde av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid förbränning. Rökgasen består av förbränningsprodukter, som till exempel koldioxid, vattenånga, kolmonoxid, kväveoxider, partiklar och syror.

Kondensering

Kondensering kallas det som sker när ett ämne övergår från gasform till flytande form.

Händer som formar ett hjärta.

Strängnäs-el

Genom att teckna vårt schyssta och trygga elavtal Strängnäs-el kan du ta del av elen som produceras i kraftvärmeverket.

Person gör ett diagram i papp

Våra miljövärden

Vad eldar vi med i kraftvärmeverket? Och vad kommer ur skorstenen? Läs mer om våra lokala miljövärden.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.