Våra miljövärden 2014

Nedan redovisas våra miljö- och utsläppsvärden för fjärrvärme för 2014. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik. Utsläppsvärdena beräknar vi själva.

Miljövärden 
Primärenergifaktor 0,17
Klimatpåverkan fjärrvärme(förbränning) 52 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 6 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 5%
   
Utsläppsvärden*
Fossil koldioxid (CO2) 29 kg/MWh
Biogen koldioxid (CO2) 395,1 kg/MWh
Kväveoxid (NO2) 296,8 g/MWh
Svaveldioxid (SO2) 30,2 g/MWh
Stoft 11,2 g/MWh
   
Bränslefördelning

 

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com så hjälper vi dig. 

*Utsläppsvärdena inkluderar endast utsläpp från förbränningsprocesserna.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.