Våra miljövärden 2017

Nedan redovisas våra miljö- och utsläppsvärden för fjärrvärme för 2017. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik. Utsläppsvärdena beräknar vi själva.

Miljövärden för fjärrvärme
Primärenergifaktor

0,08

Klimatpåverkan fjärrvärme (förbränning) 11,7 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 6,3 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 1,7 %
   
Utsläppsvärden*
Fossil koldioxid (CO2) 14,6 kg/MWh
Biogen koldioxid (CO2) 422,8 kg/MWh
Kväveoxid (NO2) 278 g/MWh
Svaveldioxid (SO2) 14,6 g/MWh
Stoft 15 g/MWh
   
Bränslefördelning

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com så hjälper vi dig. 

*Utsläppsvärdena inkluderar endast utsläpp från förbränningsprocesserna.

""

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

""

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner för 2018.