Våra miljövärden 2021

Nedan redovisas våra miljövärden för fjärrvärme för 2021. De är än så länge preliminära och de slutgiltiga siffrorna kommer först senare i år. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik.

Miljövärden för fjärrvärme

Primärenergifaktor

0,13

Klimatpåverkan fjärrvärme (förbränning) 22 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 7 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 5 %
   

 

Bränslefördelning

bränslemix 2021 sevab.png

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com så hjälper vi dig. 

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.