Vår prispolicy

Vår prissättning utgår från tre kriterier. Prissättningen påverkas också av politiska beslut om skatter och avgifter.

Tre kriterier påverkar prissättningen

  1. Priset ska vara konkurrenskraftigt. Vi är angelägna om att fler kunder ska välja fjärrvärme för sin uppvärmning. Att fjärrvärmens marknadsposition är stabil är bra för kunderna och miljön.

  2. Prissättningen ska vara långsiktig. Prisnivån för fjärrvärme har förutsättningar att vara förutsägbar med långsamma fluktuationer. Med en flexibilitet i valet av bränsle kan priserna variera mindre än alternativa uppvärmningsformer.

  3. Priset ska ge möjlighet till rimlig avkastning på verksamheten. Vi vill agera långsiktigt och göra investeringar som utvecklar och effektiviserar verksamheten samt vår konkurrenskraft och miljöprofil såsom lagen kräver. Fjärrvärmeverksamheten måste ha rimlig lönsamhet för att vi ska kunna investera och långsiktigt säkra leveranserna till våra kunder och för att stärka fjärrvärmen.

Siffran 1

Prislista 1

För anläggningar med en årsförbrukning på 0-40 000 kWh/år och en effekt på 0-20 kW.

Siffran 2

Prislista 2

För anläggningar med en årsförbrukning på över 40 000 kWh/år och/eller en effekt på över 20 kW.