Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris är uppdelat i två olika prislistor, Prislista 1 och Prislista 2. Effekten och årsförbrukningen avgör vilken prislista just du tillhör. Ingen prishöjning sker från 1 januari 2022, utan priserna förblir desamma.

Här finns information om fjärrvärmepriser för företag.

Prislista 1

Gäller anläggningar med en årsförbrukning på 0-40 000 kWh/år och en effekt på 0-20 kW. Om något av dessa värden överstigs tillämpas Prislista 2.

Prislista 2

Gäller anläggningar med en årsförbrukning på över 40 000 kWh/år och/eller en effekt på över 20 kW. Sommarpris gäller under perioden 1 maj-30 september och vinterpris 1 oktober-30 april. Debiteringsgrundande effekt är ett medelvärde av de fem högsta uppmätta timeffektvärdena under vinterperioden året innan.

Siffran 1

Prislista 1

För anläggningar med en årsförbrukning på 0-40 000 kWh/år och en effekt på 0-20 kW.

Siffran 2

Prislista 2

För anläggningar med en årsförbrukning på över 40 000 kWh/år och/eller en effekt på över 20 kW.