Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för privatpersoner från och med 2020-01-01 och framåt.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris är uppdelat i Prislista 1 och Prislista 2. Effekten och årsförbrukningen avgör vilken prislista du tillhör.

Anslutningsavgift

Vår anslutningsavgift avser kostnaden för anslutning mot vårt fjärrvärmenät samt installation av fjärrvärmecentral.

Trygghetsavtal

Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött behöver den tittas till ibland. Teckna trygghetsavtal – så gör våra proffs det åt dig. 

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.