Vilka villor kan anslutas?

De flesta villor som ligger utmed eller i direkt anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas. Även villor i områden där fjärrvärme inte finns idag kan vara aktuella för fjärrvärme, men då krävs det oftast att flera grannar ansluter sina hus samtidigt. Kontakta oss gärna för att prata mer om just dina förutsättningar.

När fjärrvärme finns i ditt område

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför ditt hus är det i regel bara att sätta igång. Vi gräver då ner fjärrvärmerör från din bostad fram till de befintliga rören och kopplar ihop dessa två.

Om fjärrvärme finns i området men några hus bort kan du i regel också ansluta din bostad. Om större grävjobb krävs för att nå fram med rören till din tomtgräns är det bästa och billigaste sättet att gå ihop med grannarna och ansluta era hus samtidigt.

Om fjärrvärme inte finns i ditt område

Bor du en bit från det befintliga fjärrvärmenätet, men i ett större bostadsområde kan din bostad också vara aktuell för fjärrvärme om flera av grannarna ansluter sina hus samtidigt. Om det finns ett stort intresse i ett område gör vi en kostnadsberäkning och anses projektet genomförbart lämnar vi ett prisförslag till alla boende.

Bor du mycket långt från fjärrvärmenätet och/eller långt från närmaste granne är fjärrvärme oftast inte att rekommendera.

Grävarbete i gata

Så går anslutningen till

Vi tar hand om hela installationen – från grävning på tomten till komplett installation i ditt hus.

Person håller i surfplatta

Anslut din villa

Funderar du på att värma ditt hem med fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan, så pratar vi mer om just dina möjligheter.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.