Så går anslutningen till

När du beställer fjärrvärme hem till dig kan du känna dig helt trygg. Vi ordnar allt arbete från ledningsanslutning och grävning på tomten till komplett installation i ditt hus – i nära samråd med dig som husägare givetvis.

Från årsskiftet 2021/2022 är det Solör Bioenergi som äger fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun, men SEVAB sköter drift och kundkontakt under en övergångsperiod. 

Planering

När avtalet är underskrivet sätter vi igång arbetet. Vi börjar med att komma hem till dig för att tillsammans se över var fjärrvärmecentral ska placeras och hur rör och ledningar bäst ska dras. Vi gör samtidigt en tidplan för grävning och installation. Har du direktverkande el i ditt hus måste du byta ut dina element mot ett vattenburet system innan vi kan sätta igång.

Grävning

Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi i marken var el, fiber och vatten finns så att ingenting skadas. När vi grävt upp i gatan gräver vi ett smalt ledningsdike fram till din husvägg, där vi tar upp ett hål för rören.

Rörläggning och provtryckning

När rören är nedlagda och hopsvetsade provtrycks de. Efter provtryckning släpps värmen på och vi isolerar det sista på rören.

Återställning

När rören är nedgrävda grovåterställs markytan, både i gatan och på din tomt. Jorden läggs tillbaka på din tomt och vid behov lämnar vi gräsfrön.

Montering av fjärrvärmecentral

Rören vid husväggen dras in i ditt hus och fram till fjärrvärmecentralen, som i sin tur skruvas upp på väggen. Vi avslutar med att montera en mätare innan fjärrvärmen kopplas på. Vi kopplar ur din gamla värmeanläggning samma dag som vi monterar in din fjärrvärmecentral, så du riskerar aldrig att stå utan värme.

OBS! Om du installerar fjärrvärmecentralen själv eller via en annan entreprenör måste du alltid kontakta oss innan du sätter igång.

Besiktning och genomgång

När allt är monterat och klart gör vi en besiktning av installationen. Har vi levererat en fjärrvärmecentral så går vi igenom hur den fungerar.

Betalning

Faktura för installationen kommer efter godkänd slutbesiktning.

Välkommen som fjärrvärmekund!

Fjärrvärmecentralen är nu redo att göra sitt jobb. För att du ska vara helt säker på att den alltid är i bra skick, fungerar länge och används på bästa sätt kan du teckna ett trygghetsavtal. Här hittar du mer information om vårt trygghetsavtal.

Person håller i surfplatta

Anslut din villa

Funderar du på att värma ditt hem med fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan, så pratar vi mer om just dina möjligheter.

Villagata i vinterskrud

Vilka villor kan anslutas?

De flesta villor som ligger utmed eller i direkt anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas.

Svetsning av kopparrör

Om du anlitar egen entreprenör

Särskilda regler gäller när du anlitar en egen entreprenör för att installera, byta ut eller bygga om en fjärrvärmecentral.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.