Fjärrvärmen är såld till Solör Bioenergi

Från årsskiftet 2021/2022 överläts fjärrvärmeverksamheten formellt till Solör. Nu tar Solör över drift, fakturering och kundservice som SEVAB skött under en övergångsperiod.

Från och med den 17 oktober 2022 tar Solör Bioenergi helt över värmeverksamheten i Strängnäs och vi hänvisar därför dit fortsättningsvis. Solör kontaktas via telefon 023-103 13 eller e-post, strangnas@solorbioenergi.com

Sista fakturan från oss i oktober (som avser september) skickas från oss på SEVAB och frågor om den besvarar vi. Fakturan betalas som vanligt till samma post- eller bankgiro som tidigare. Vi ansvarar även för krav- och frånkopplingshantering gällande den fakturan. För dig som kund innebär detta att din fjärrvärmeförbrukning inte längre kommer att vara synlig på vår webbfunktion "Mina Sidor".

Kunder eller leverantörer hos SEVAB fick i slutet av 2021 brev med information om avtalsbytet.