Behöver jag bygglov för arbetet inne på min tomt?

Du behöver inget bygglov för att genomgöra arbetet på din tomt. Däremot krävs det en bygganmälan till bygglovsenheten i Strängnäs kommun. Blankett finns på http://www.strangnas.se/sv/E-tjanster/Bygga-bo--miljo/ ”Bygga: anmälningspliktig åtgärd”.