Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme innebär att en villa eller fastighet värms upp med hett vatten som transporteras dit via rör i marken från ett kraftvärmeverk. Värmen kommer alltså inte från husets egen panna eller pump utan från någonstans i fjärran, därav namnet. Genom förbränning av returträ från Kvittens återvinningscentral värms stora mängder vatten upp, som sedan pumpas ut till alla villor och fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet via rör i marken. I huset ansluts rören till en fjärrvärmecentral, där det heta vattnet används till att värma upp vattnet i element och kranar. Det avsvalnande fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket, där det värms upp på nytt och pumpas tillbaka ut i rören. Systemet är mycket pålitligt och stabilt. 

Här kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar.