Vad är driftkostnaden för fjärrvärme?

För anläggningar med en årsförbrukning på 0-40 000 kWh/år och en effekt på 0-20 kW tillämpas Prislista 1. Om något av dessa värden överstigs tillämpas Prislista 2.

 

Prislista 1
Fast avgift 625 kr/mån 
Energipris 69 öre/kWh
   
Prislista 2
Fast avgift 500 kr/mån
Energipris sommar (1 maj-30 september) 210 kr/MWh
Energipris vinter (1 oktober-30 april)  440 kr/MWh
Effektpris 850 kr/kW
 

Här kan du läsa mer om våra fjärrvärmepriser.