Hur ansluter jag min villa?

Att ansluta sig till fjärrvärme är varken krångligt eller dyrt. Villor som redan har fjärrvärmerör installerade i närheten har störst möjlighet att ansluta sig. Även villor i områden där fjärrvärme inte finns idag kan vara aktuella för fjärrvärme, men då krävs det oftast att flera grannar ansluter sina hus samtidigt. Kontakta gärna vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com för mer information om möjligheterna att ansluta din villa. 

Här kan du läsa mer om vilka villor som kan anslutas och hur det går till.