Till sidans huvudinnehåll
Flera stearinljus

Skadestånd vid avbrott

Om något har gått sönder eller annan skada har skett på grund av störningar i elnätet så kan du som kund ha rätt till skadestånd.

Enligt ellagen har du som privatkund rätt till skadestånd för utgifter av skador och inkomstbortfall eller annan förlust som uppstått till följd av ett strömavbrott. Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. Skadeståndet ökar alltså inte den totala ersättningen mer än till den del den är överskjutande avbrottsersättningen.

Däremot har du inte rätt till skadestånd om nätägaren kan visa att avbrottet var av exceptionell karaktär och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika strömavbrottet. Regler om skadestånd regleras i ellagen kapitel 11 och i de allmänna avtalsvillkoren (pdf).

Om du har strömavbrott, kontrollera först din egen anläggning. Enkla tips för det hittar du här. Är du övertygad om efter felsökning att det inte är fel på din anläggning? Du är alltid välkommen att ringa vår felanmälan. Vi ersätter inte kostnader för elektriker om inte vi har haft möjligheten till dialog med dig om felet först.

För att få vägledning och råd om skadestånd kan du alltid vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till Strängnäs kommuns konsumentvägledare.

Flicka trycker på lysknapp

Elsäkerhet i hemmet

El är viktigt för oss alla i en fungerande vardag men för en del människor är el direkt livsviktigt och håller dem vid liv. Samtidigt kan elström bli livsfarligt om det används på fel sätt eller oaktsamt.