Vi är ett schysst elbolag

För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg när du väljer oss som elhandelsbolag. Därför har vi genomgått en omfattande genomlysning och kontroll av vår verksamhet och kan nu stolt kalla oss för en certifierad Schysst elhandlare.

Schysst elhandel är en certifiering som har tagits fram av Energiföretagen Sverige. Syftet med certifieringen är att fler elkunder ska kunna känna sig trygga i sitt val av elavtal och elhandelsföretag. För att få certifikatet måste ett elhandelsbolag nämligen uppfylla en lista med 18 kundlöften som fokuserar på tydlighet och ärlighet gentemot kund

Genom certifieringen lovar vi bland annat att:

  • Vara en tydlig avsändare så att det tydligt framgår för kunden att det är vi som säljer en produkt eller tjänst.
  • Ge en enkel och korrekt beskrivning av våra produkter.
  • Hantera fullmakt på ett tydligt och schysst sätt.
  • Tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om.
  • Ta särskild hänsyn till utsatta kunder och inte ingå avtal med någon som har svårt att förstå vad ett elhandelsavtal innebär.

Du kan läsa mer om Schysst elhandel här på Energiföretagen Sveriges hemsida

 

I januari 2023 var 45 av Sveriges cirka 140 elhandelsbolag certifierade med Schysst elhandel.
SchysstElhandel.png