Till sidans huvudinnehåll

Plastbil

Leksaksbilar av plast slänger du i den vita påsen där övrigt hushållsavfall kastas. Leksaker är ingen förpackning och skall därför slängas i den påsen som går till förbränning. Om bilen är av metall kan du slänga den i containern för metall på återvinningscentralen.