Till sidans huvudinnehåll

Färgpatron, tom

En färgpatron/bläckpatron/tonerkassett som är tom slänger du i det övriga hushållsavfallet. Om den fortfarande innehåller bläck lämnar du den till en återvinningscentral som farligt avfall, eller till en återförsäljare. Vissa butiker har pant på färgpatroner.