Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Stol

Möbler sorteras som grovavfall och lämnas till någon av våra återvinningscentraler. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTuna Återbruksgalleria där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Sortera som:

Lämnas till:

Återvinningscentral

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö